Cennik - Projektowanie i aranżacja wnętrz

Podane niżej ceny są cenami orientacyjnymi. Każdy projekt wymaga indywidualnej wyceny. Opłata za projekt realizowana jest w 4 częściach. Pierwsza wpłata dokonywana jest po podpisaniu umowy, druga po zatwierdzeniu układu funkcjonalnego przez Klienta, trzecia po wykonaniu rysunków 2D elektryki i przyłączy wod-kan, a czwarta płatność po zakończonym projekcie podczas przekazania dokumentacji projektowej. W przypadku zamówienia tylko jednego pomieszczenia łazienki lub kuchni projekt podlega innej wycenie (szczegóły na dole strony).

Opłata za projekt realizowana jest w 4 częściach

Porównaj który projekt jest dla Ciebie:

PROJEKT STANDARD - 180 zł/m2

ETAP I: Inwentaryzacja (pomiar) pomieszczeń oraz dokumentacja fotograficzna. Wywiad z klientem na temat oczekiwań względem projektowanego wnętrza, analiza potrzeb funkcjonalnych oraz upodobań estetycznych Klienta.

ETAP II: Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrza (rzut pomieszczeń z góry, rozmieszczenie układu funkcjonalnego, rozmieszczenie punktów oświetleniowych, dobór kolorystyki i mebli, wstępny model 3D pomieszczenia).

ETAP III: Widoki modelu 3D pomieszczenia (bez wizualizacji).

ETAP IV: Lista produktów użytych w projekcie - zestawienie w formie linków odsyłających na stronę producenta lub sklepu, gdzie można zakupić dany produkt.

PROJEKT PREMIUM - 220 zł/m2

ETAP I: Inwentaryzacja (pomiar) pomieszczeń oraz dokumentacja fotograficzna. Wywiad z klientem na temat oczekiwań względem projektowanego wnętrza, analiza potrzeb funkcjonalnych oraz upodobań estetycznych Klienta.

ETAP II: Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrza (rzut pomieszczeń z góry, rozmieszczenie układu funkcjonalnego, rozmieszczenie punktów oświetleniowych, dobór kolorystyki i mebli, wstępny model 3D pomieszczenia).

ETAP III: Wizualizacja wnętrza (zdjęcia pokazujące nowy wygląd pomieszczeń wraz z wybranymi materiałami).

ETAP IV: Lista produktów użytych w projekcie - zestawienie w formie linków odsyłających na stronę producenta lub sklepu, gdzie można zakupić dany produkt.

ETAP V: Panorama 360° - wirtualny spacer. Kliknij, żeby zobaczyć.

ETAP VI: Rysunki wykonawcze 2D z rozmieszczeniem punktów oświetleniowych, gniazdek, włączników. Rozmieszczenie punktów wodno-kanalizacyjnych. Dokumentacja projektowanych mebli, łazienek (układ funkcjonalny, projektowana zabudowa meblowa, widoki ścian z układem płytek) i kuchni (układ funkcjonalny, widoki ścian z projektowaną zabudową meblową).

PROJEKT Z NADZOREM - 350 zł/m2

ETAP I: Inwentaryzacja (pomiar) pomieszczeń oraz dokumentacja fotograficzna. Wywiad z klientem na temat oczekiwań względem projektowanego wnętrza, analiza potrzeb funkcjonalnych oraz upodobań estetycznych Klienta.

ETAP II: Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrza (rzut pomieszczeń z góry, rozmieszczenie układu funkcjonalnego, rozmieszczenie punktów oświetleniowych, dobór kolorystyki i mebli, wstępny model 3D pomieszczenia).

ETAP III: Wizualizacja wnętrza (zdjęcia pokazujące nowy wygląd pomieszczeń wraz z wybranymi materiałami).

ETAP IV: Lista produktów użytych w projekcie - zestawienie w formie linków odsyłających na stronę producenta lub sklepu, gdzie można zakupić dany produkt.

ETAP V: Panorama 360° - wirtualny spacer. Kliknij, żeby zobaczyć.

ETAP VI: Rysunki wykonawcze 2D z rozmieszczeniem punktów oświetleniowych, gniazdek, włączników. Rozmieszczenie punktów wodno-kanalizacyjnych. Dokumentacja projektowanych mebli, łazienek (układ funkcjonalny, projektowana zabudowa meblowa, widoki ścian z układem płytek) i kuchni (układ funkcjonalny, widoki ścian z projektowaną zabudową meblową).

ETAP VII: Nadzór autorski nad projektem - spotkania na budowie i sprawdzanie zgodności wykonywanych prac nad projektem.

PROJEKT ŁAZIENKI/KUCHNI - 3500 zł

ETAP I: Inwentaryzacja (pomiar) pomieszczeń oraz dokumentacja fotograficzna. Wywiad z klientem na temat oczekiwań względem projektowanego wnętrza, analiza potrzeb funkcjonalnych oraz upodobań estetycznych Klienta.

ETAP II: Projekt koncepcyjny łazienki/kuchni (rzut z góry układu funkcjonalnego, rozmieszczenie oświetlenia, wybór wstępnych materiałów wykończeniowych, wstępny model 3D pomieszczenia).

ETAP III: Wizualizacja wnętrza (zdjęcia pokazujące nowy wygląd pomieszczenia wraz z wybranymi materiałami).

ETAP IV: Lista produktów użytych w projekcie - zestawienie w formie linków odsyłających na stronę producenta lub sklepu, gdzie można zakupić dany produkt.

ETAP V: Panorama 360° - wirtualny spacer. Kliknij, żeby zobaczyć.

ETAP VI: Rysunki wykonawcze 2D z rozmieszczeniem punktów oświetleniowych, gniazdek, włączników. Rozmieszczenie punktów wodno-kanalizacyjnych. Dokumentacja projektowanych mebli, łazienek (układ funkcjonalny, projektowana zabudowa meblowa, widoki ścian z układem płytek) i kuchni (układ funkcjonalny, widoki ścian z projektowaną zabudową meblową).

PROJEKT POKOJU DZIECKA - 3500 zł

ETAP I: Inwentaryzacja (pomiar) pomieszczeń oraz dokumentacja fotograficzna. Wywiad z klientem na temat oczekiwań względem projektowanego wnętrza, analiza potrzeb funkcjonalnych oraz upodobań estetycznych Klienta.

ETAP II: Projekt koncepcyjny pokoju (rzut z góry układu funkcjonalnego, rozmieszczenie oświetlenia, wybór wstępnych materiałów wykończeniowych, wstępny model 3D pomieszczenia).

ETAP III: Wizualizacja wnętrza (zdjęcia pokazujące nowy wygląd pomieszczenia wraz z wybranymi materiałami).

ETAP IV: Lista produktów użytych w projekcie - zestawienie w formie linków odsyłających na stronę producenta lub sklepu, gdzie można zakupić dany produkt.

ETAP V: Panorama 360° - wirtualny spacer. Kliknij, żeby zobaczyć.

ETAP VI: Rysunki wykonawcze 2D z rozmieszczeniem punktów oświetleniowych, gniazdek, włączników. Rozmieszczenie punktów wodno-kanalizacyjnych. Dokumentacja projektowanych mebli (układ funkcjonalny, projektowana zabudowa meblowa, widoki ścian).