Jak wygląda przykładowy projekt?

Dalej

Jak wygląda przykładowy projekt?

Kliknij żeby pobrać przykładowy projekt

Wizualizacje

Rysunki wykonawcze 2D

Lista produktów użytych w projekcie

projekt

Wirtualny spacer

Wirtualny spacer można przybliżać lub oddalać za pomocą kółka/rolki w myszce lub znaku +/-. Przyciśnięcie białego kwadratu pod znakiem +/- uruchamia tryb pełnoekranowy. Białe strzałki na środku ekranu przekierują do innego pomieszczenia. Obraz można obracać o 360 stopni poprzez wciśnięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy, następnie przesunięcie w dowolnym kierunku.

Jak wygląda proces projektowy?

ETAP I: Inwentaryzacja (pomiar) pomieszczeń oraz dokumentacja fotograficzna. Wywiad z klientem na temat oczekiwań względem projektowanego wnętrza, analiza potrzeb funkcjonalnych oraz upodobań estetycznych Klienta.

ETAP II: Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrza (rzut pomieszczeń z góry, rozmieszczenie układu funkcjonalnego, rozmieszczenie punktów oświetleniowych, dobór kolorystyki i mebli, wstępny model 3D pomieszczenia).

ETAP III: Wizualizacja wnętrza (zdjęcia pokazujące nowy wygląd pomieszczeń wraz z wybranymi materiałami).

ETAP IV: Lista produktów użytych w projekcie - zestawienie w formie linków odsyłających na stronę producenta lub sklepu, gdzie można zakupić dany produkt.

ETAP V: Panorama 360° - wirtualny spacer.

ETAP VI: Rysunki wykonawcze 2D z rozmieszczeniem punktów oświetleniowych, gniazdek, włączników. Rozmieszczenie punktów wodno-kanalizacyjnych. Dokumentacja projektowanych mebli, łazienek (układ funkcjonalny, projektowana zabudowa meblowa, widoki ścian z układem płytek) i kuchni (układ funkcjonalny, widoki ścian z projektowaną zabudową meblową).

Co otrzymujesz w projekcie?

W formie elektroniczej:

  • Wizualizacja wnętrza (jpg)
  • Rysunki wykonawcze 2D (pdf)
  • Lista produktów użytych w projekcie (pdf)
  • Kontakt telefoniczny (WhatsApp/SMS) oraz emailowy pozwalający na bieżąco konsultować projekt i wybór produktów
  • Wirtualny spacer

W formie papierowej:

  • Wizualizacje w formacie A4
  • Rysunki wykonawcze 2D

Kliknij żeby pobrać przykładowy projekt