Ile kosztuje projekt, aranżacja wnętrz?

aranżacja wnętrz
01.04.2023

Ile tak naprawdę kosztuje zaaranżowanie wnętrza? Czy można zaprojektować tylko jedno pomieszczenie? Czy mieszkanie / dom musi być w stanie deweloperskim? Czy architekt urządzi wnętrze z rynku wtórnego? I jedno z częstszych pytań czy architekt uwzględni moje zdanie przy projekcie?

Koszt projektu przeważnie liczony jest za metr kwadratowy wnętrza. Czasami zdarza się, że architekci podają cenę za pomieszczenie. Stawki i zakres projektu wahają się w zależności od województwa oraz doświadczenia projektanta.

W swojej firmie Architekt Anna Maj projekty wyceniam indywidualnie ale posiadam przybliżony cennik. Koszt projektu waha się pomiędzy 180-220 zł/m2. W przypadku projektu premium z nadzorem autorskim nad projektem cena wynosi 350zł/m2. Projekt łazienki i kuchni wyceniany jest indywidualnie, ale koszt to ok. 3500 zł za pomieszczenie.

Jaki jest dokładny zakres projektu?

PROJEKT STANDARD – 180 zł\m2

ETAP I: Inwentaryzacja (pomiar) pomieszczeń oraz dokumentacja fotograficzna. Wywiad z klientem na temat oczekiwań względem projektowanego wnętrza, analiza potrzeb funkcjonalnych oraz upodobań estetycznych Klienta.

ETAP II: Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrza (rzut pomieszczeń z góry, rozmieszczenie układu funkcjonalnego, rozmieszczenie punktów oświetleniowych, dobór kolorystyki i mebli, wstępny model 3D pomieszczenia).

ETAP III: Widoki modelu 3D pomieszczenia (bez wizualizacji).

ETAP IV: Lista produktów użytych w projekcie - zestawienie w formie linków odsyłających na stronę producenta lub sklepu, gdzie można zakupić dany produkt.

PROJEKT PREMIUM – 220 zł/m2

ETAP I: Inwentaryzacja (pomiar) pomieszczeń oraz dokumentacja fotograficzna. Wywiad z klientem na temat oczekiwań względem projektowanego wnętrza, analiza potrzeb funkcjonalnych oraz upodobań estetycznych Klienta.

ETAP II: Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrza (rzut pomieszczeń z góry, rozmieszczenie układu funkcjonalnego, rozmieszczenie punktów oświetleniowych, dobór kolorystyki i mebli, wstępny model 3D pomieszczenia).

ETAP III: Wizualizacja wnętrza (zdjęcia pokazujące nowy wygląd pomieszczeń wraz z wybranymi materiałami).

ETAP IV: Lista produktów użytych w projekcie - zestawienie w formie linków odsyłających na stronę producenta lub sklepu, gdzie można zakupić dany produkt.

ETAP V: Panorama 360° - wirtualny spacer

ETAP VI: Rysunki wykonawcze 2D z rozmieszczeniem punktów oświetleniowych, gniazdek, włączników. Rozmieszczenie punktów wodno-kanalizacyjnych. Dokumentacja projektowanych mebli, łazienek (układ funkcjonalny, projektowana zabudowa meblowa, widoki ścian z układem płytek) i kuchni (układ funkcjonalny, widoki ścian z projektowaną zabudową meblową).

PROJEKT Z NADZOREM – 350 zł/m2

ETAP I: Inwentaryzacja (pomiar) pomieszczeń oraz dokumentacja fotograficzna. Wywiad z klientem na temat oczekiwań względem projektowanego wnętrza, analiza potrzeb funkcjonalnych oraz upodobań estetycznych Klienta.

ETAP II: Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrza (rzut pomieszczeń z góry, rozmieszczenie układu funkcjonalnego, rozmieszczenie punktów oświetleniowych, dobór kolorystyki i mebli, wstępny model 3D pomieszczenia).

ETAP III: Wizualizacja wnętrza (zdjęcia pokazujące nowy wygląd pomieszczeń wraz z wybranymi materiałami).

ETAP IV: Lista produktów użytych w projekcie - zestawienie w formie linków odsyłających na stronę producenta lub sklepu, gdzie można zakupić dany produkt.

ETAP V: Panorama 360° - wirtualny spacer

ETAP VI: Rysunki wykonawcze 2D z rozmieszczeniem punktów oświetleniowych, gniazdek, włączników. Rozmieszczenie punktów wodno-kanalizacyjnych. Dokumentacja projektowanych mebli, łazienek (układ funkcjonalny, projektowana zabudowa meblowa, widoki ścian z układem płytek) i kuchni (układ funkcjonalny, widoki ścian z projektowaną zabudową meblową).

ETAP VII: Nadzór autorski nad projektem – spotkania na budowie i sprawdzanie zgodności wykonywanych prac z projektem

Projekt łazienki/kuchni – wycena indywidualna, ok. 3500 zł/pomieszczenie.

Czy architekt zgodzi się urządzić tylko jedno pomieszczenie?

To zależy od preferencji pracowni, ale raczej tak. Mieszkanie\ dom nie musi też być w stanie deweloperskim, choć to ułatwią pracę, ale projektuje się wnętrza również z rynku wtórnego.

Czy architekt wnętrz uwzględni moje zdanie przy projekcie?

W tym przypadku mogę mówić tylko za siebie. Tak uwzględni. Osobiście biorę pod uwagę wszystkie preferencje Klientów, upodobania estetyczne i wizualne. Omawiamy również układ funkcjonalny wnętrza. Wychodzę z założenia, że wnętrza są do mieszkania, a nie tylko wyglądania.